Подемник за автомобили модел TREZ Car lift 2C 3000

Хидравличен подемник за автомобили TREZ Car lift 2C 3000 е икономичният начин за преместване на автомобили между нивата. Предназначен е за монтаж в строителна шахта. Товароподемност от 2500 до 4000 kg, скорост 0,13 m/s. След монтажа, шахтата на подемника трябва да се обезопаси, а ако е плътно затворена, да се предвиди подходяща вентилация. На входовете на подемника трябва да се монтират подходящи врати. В съответствие е с актуалната директива за безопасност на машините на Европейския съюз.

Легенда: 1) Под на подемника с полезни размери по ширина CW и по дълбочина CD. 2) Предпазни фотозавеси на входовете. 3) Предпазна стена на подемника. 4) Стоманобетонна стена за захващане на релсите. 5) Направляващи шини – релси. 6Машинен шкаф за управлението. 7) Дъно на шахтата, „пропадало“ или рампа.

Модел Максимален товар Ширина CW Дълбочина CD Ход на повдигане Спирки Количка
Car lift TC 2500
${ errors['85171_85172'] }
${ errors['85171_85173'] }
${ errors['85171_85174'] }
${ errors['85171_85175'] }
${ errors['85171_85176'] }

Опции към продукта 

Модел  D2 ( Door 2 side hinges) е индустриална врата, изработена по технология без заварки, притежава 8 прозореца за наблюдение. Заключалката и пантите са външни, което позволява отваряне на 180 градуса. Отговаря на стандарти  EN 81-20 и EN 81-50. Заключалката е със CE маркировка за безопасност съгласно Lifts Directive 2014/33/EU  или в съответствие с директивата за безопасност на машините 2006/42/EC.  Модел DFF (Door Fire Fight ) е противопожарна врата клас EI 60 или EI 120 съгласно EN 1634-1, EN 1363-1, EN13501-2.

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
D2 двукрила
${ errors['85217_85218'] }
${ errors['85217_85219'] }
${ errors['85217_85220'] }
${ errors['85217_85221'] }
DFF противопожарна
${ errors['85212_85213'] }
${ errors['85212_85214'] }
Стандартен RAL
${ errors['85212_85215'] }
${ errors['85212_85216'] }

Модел FR  е бърза индустриална ролетна врата. Притежава 2 реда прозрачни прозорчета за наблюдение. Отговаря на директивата за безопасност на машините 2006/42/EC. Модел C6  е Плъзгаща се врата с централно отваряне, отговаря на стандарта EN81-50/20.  

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
Бърза ролетна FR
${ errors['85232_85233'] }
${ errors['85232_85234'] }
${ errors['85232_85235'] }
${ errors['85232_85236'] }
Плъзгаща се C6
${ errors['85237_85238'] }
${ errors['85237_85239'] }
${ errors['85237_85240'] }
${ errors['85237_85241'] }

Кабина за подемника представлява метална конструкция с плътни стени и таван. Изработва се от поцинкована ламарина, по специална технология без заварки. Изпълнява се като опция към стандартен подемник. Заздравява конструкцията и повишава безопасността. Успешно предотвратява ефекта на гилотината. Ако се оборудва с кабинна врата се постига най-високо ниво на безопасност. Недостатък е необходимостта от минимално безопасно разстояние 830 mm  над кабината в най-горно положение. 

Опция кабина Височина CH Покритие Обезопасяване на входа Осветление Количка
Кабина с едни вход
${ errors['85191_85192'] }
${ errors['85191_85193'] }
${ errors['85191_85194'] }
стандартно
${ errors['85191_85195'] }
Кабина с два входа
${ errors['85196_85197'] }
${ errors['85196_85198'] }
${ errors['85196_85199'] }
стандартно
${ errors['85196_85200'] }

Рампата се използва за монтаж на подемника направо на готовия под и не е необходимо да се изкопава "дъно " под него.  

Опция рампа Количка
Рампа

Товарните подемници на ТРЕЗ стандартно се произвеждат с клас на защита IP 53. Хидравличната станция е с клас на защита IP 43. За по-висок клас е необходимо да се поръча допълнително оборудване, позволяващо монтаж на открито, работа в агресивни или работа във взривоопасни среди ATEX. Оборудването включва хромиране на буталото, подходящи сензори за нивата, подходящи бутони за управление, допълнителна защита на хидравлика и управлението.

Опция повишаване на класа защита Клас на защита Количка
Повишаване на класа на защита
${ errors['85250_85251'] }