Товарен подемник TC-O с оператор на борда

Хидравличен товарен подемник за товари с оператор на борда. Предназначен е за монтаж в строителна шахта. След монтажа, шахтата на подемника задължително трябва да се обезопаси - да се затвори отвсякъде с плътни стени. Товароподемност 500 или 1000 kg, скорост 0,13 m/s. Автоматично управление от етажа и "натисни и задръж " от подемника. Към подемника е задължително да се монтират етажни асансьорни врати. В съответствие е с актуалната директива за безопасност на машините на Европейския съюз.

Легенда: 1) Врати на етажите за обезопасяване на входовете на подемника. 2) Стоманобетонна стена за анкериране на релсите. 3) Осветление. 4) Бутониера за управление. 5) Под на подемника с полезна площ CW и CD. 6) Направляващи шини – релси. 7) Машинен шкаф за управлението.  8) Дъно на шахтата, „пропадало“ или рампа.

TC-0 Макс. товар Ширина CW Дълбочина CD Ход на повдигане Спирки Количка
TC-0 500 500 кг
${ errors['77454_77455'] }
${ errors['77454_77456'] }
${ errors['77454_77457'] }
${ errors['77454_77458'] }
${ errors['77454_77459'] }
TC-0 1000 1000 кг
${ errors['77460_77461'] }
${ errors['77460_77462'] }
${ errors['77460_77463'] }
${ errors['77460_77464'] }
${ errors['77460_77465'] }

Врати за обезопасяване на етажа

Подемникът задължително трябва да се обезопаси с врати на етажа. Модел D1 и D2 (Door 1 side hinged or Door 2 side hinges) е индустриална врата, изработена по технология без заварки, притежава 4 прозореца за наблюдение. Заключалката и пантите са външни, което позволява отваряне на 180 градуса. Отговаря на стандарти  EN 81-20 и EN 81-50. Заключалката е със CE маркировка за безопасност съгласно Lifts Directive 2014/33/EU  или в съответствие с директивата за безопасност на машините 2006/42/EC.  Модел D1H (Door 1 side hinged Half) е подходящ за монтаж на последния етаж.  

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
D1 еднокрила
${ errors['77373_77374'] }
${ errors['77373_77375'] }
${ errors['77373_77376'] }
${ errors['77373_77377'] }
D2 двукрила
${ errors['77383_77384'] }
${ errors['77383_77385'] }
${ errors['77383_77386'] }
${ errors['77383_77387'] }
D1H половин
${ errors['77378_77379'] }
${ errors['77378_77380'] }
${ errors['77378_77381'] }
1 Врата
${ errors['77378_77382'] }

Опции към продукта 

Подемникът стандартно се доставя с една преграда от страната на водещите релси. Останалите 3 страни са свободни за товарене или за монтаж на парапет.

Опция Височина на парапета GH Количка
Парапет за подемника
${ errors['77423_77424'] }

Кабина за подемника представлява метална конструкция с плътни стени и таван. Изработва се от поцинкована ламарина по специална технология без заварки. Изпълнява се като опция към стандартен подемник. Кабината е идеален избор при нестабилни и високи товари. 

PDF чертеж на TC с кабина
Опция кабина Височина CH Покритие Обезопасяване на входа Осветление Количка
Кабина с едни вход
${ errors['77406_77407'] }
${ errors['77406_77408'] }
${ errors['77406_77409'] }
Вградено осветление
${ errors['77406_77410'] }
Кабина с два входа
${ errors['77411_77412'] }
${ errors['77411_77413'] }
${ errors['77411_77414'] }
Вградено осветление
${ errors['77411_77415'] }

Рампата се използва за монтаж на подемника направо на готовия под и не е необходимо да се изкопава "дъно "под него.  За товарене по рампата е препоръчително да се използва електрическа палетна количка или друга механизиция. Въпреки малкия наклон от ~3 градуса ръчното бутане на товар по-голям от 500 kg по рампа е предизвикателство.

Опция рампа Количка
Рампа

Стандартно подемниците TC се произвеждат с една скорост на движение. Повдигането се осъществява от напомпването на масло чрез системата мотор-помпа-бутало, спускането се осъществява от гравитацията и е контролирано от електрически клапан. При една скорост на движение се постига точност на спиране +- 7 mm от нивото. При две скорости на подемника в зоната на спиране той се движи на втора, бавна скорост. Това позволява подобряване на точността на спиране +- 3 mm от нивото. Повишава се и скоростта в посока надолу. Стандартно TC 1500 се произвежда с две скорости. Опцията е препоръчителна за TC 1000 и TC 500.

Опция подобряване точността на спиране Количка
Втора скорост на движение

Самоносещата се колона замества необходимостта от стоманобетонна стена или друга конструкция за захващане на релсите. 

Опция към продукта Количка
Самоносеща се колона

Товарните подемници на ТРЕЗ стандартно се произвеждат с клас на защита IP 53. Хидравличната станция е с клас на защита IP 43. За по-висок клас е необходимо да се поръча допълнително оборудване, позволяващо монтаж на открито, работа в агресивни или работа във взривоопасни среди ATEX. Оборудването включва хромиране на буталото, подходящи сензори за нивата, подходящи бутони за управление, допълнителна защита на хидравлика и управлението.

Опция повишаване на класа защита Клас на защита Количка
Повишаване на класа на защита
${ errors['77449_77450'] }