Асансьор за достъпна среда модел TREZ PDS 

Архитектурна среда, в която хората не могат да се придвижват свободно е акт на дискриминация, затова ние в ТРЕЗ сме разработили набор от продукти, които да осигурят достъп на всички хора до нивата на сградата, несависимо дали са на инвалидна количка, не чуват добре, не виждат добре или са майки с бебета в колички. Всички пътнически асансьори на ТРЕЗ са в съотвествие с БДС EN 81-70 - стандарта за достъпна среда в асансьортие, въпреки това пътнически асансьор по-трудно може да се изпълни в нова сграда до 3 етажа и е доста трудоемко да се изгради като външен пътнически асансьор към вече съществуваща сграда, затова ние създадохме подемник за достъпна среда модел PDS и аснасьор за достъпна среда модел PDS A . Основната им разлика спрямо пътническите асансьори е, че се узаконяват по машинната директива, докато пътническите асансьори се узаконяват по асансьорната директива. Това дава извесна свобода на дизайнерите на ТРЕЗ и в резулат PDS - са е по-лек, по-безшумен, по-икономичен, не натоварва стените и плочите на сградата, може да се инсталира направо на готовия под, шахтата му може да е от тухли, не е необходимо машинно помещение, нито "таван" на шахтата. 

 

Директно сравнение между асансьор PDS и пътнически асансьор
  Асансьор PDS за 450 kg Пътнически асансьор за 450 kg
Необходимо захранване 1,1 kW 2 kW
Номинална скорост 0,15 m/s 1 m/s
Размер на кабината 1100 x 1400 800 x 1250
Време на движение между 5 метра (3 етажа) 33 секунди 7 секунди
Минимално дъно на шахтата 50 mm 1100 mm
Минимален таван на шахтата 2600 mm 3600 mm
Асансьорна кула вместо строителна шахта опция -
Ръчни врати на етажа стандартно опция
Автоматични врати опция стандартно
БДС EN 81-70 да да