Трез - На Твоя Етаж.

От 2010 година ТРЕЗ ЕООД оперира с лиценз номер C527 за поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори. 

Заявка за сервизно обслужване

 

Вид услуга Сграда Спирки Съоръжения за сервиз Населено място Количка
Абонаментен сервиз на пътнически асансьор
${ errors['76592_76593'] }
${ errors['76592_76594'] }
${ errors['76592_76595'] }
${ errors['76592_76596'] }
Абонаментен сервиз на товарен асансьор
${ errors['76597_76598'] }
${ errors['76597_76599'] }
${ errors['76597_76600'] }
${ errors['76597_76601'] }