Трез - На твоя етаж.

От 2010 година ТРЕЗ ЕООД оперира с лиценз номер C527 за поддържане, ремонтиране, и преустройство на асансьори. 

Заявка за сервизно обслужване

 

Вид услуга Сграда Спирки Съоръжения за сервиз Населено място Количка
Абонаментен сервиз на пътнически аснасьор
${ errors['10065_10066'] }
${ errors['10065_10067'] }
${ errors['10065_10068'] }
${ errors['10065_10069'] }
Абонаментен сервиз на товарен аснасьор
${ errors['10070_10071'] }
${ errors['10070_10072'] }
${ errors['10070_10073'] }
${ errors['10070_10074'] }