Трез - На Твоя Етаж.

От 2010 година ТРЕЗ ЕООД оперира с лиценз номер C527 за поддържане, ремонтиране, и преустройство на асансьори. 

Заявка за сервизно обслужване

 

Вид услуга Сграда Спирки Съоръжения за сервиз Населено място Количка
Абонаментен сервиз на пътнически асансьор
${ errors['32924_32925'] }
${ errors['32924_32926'] }
${ errors['32924_32927'] }
${ errors['32924_32928'] }
Абонаментен сервиз на товарен асансьор
${ errors['32929_32930'] }
${ errors['32929_32931'] }
${ errors['32929_32932'] }
${ errors['32929_32933'] }