Товарен подемник TC 4C 

Хидравличен товарен подемник само за товари. TC 4C e върхът на подемната техника, стъпил здраво на 4-те си цилиндъра, подемникът е предназначен за транпортиране на тежките товари, заедно с мотокара. Предназначен е за монтаж в строителна шахта, която при определени условия може да се остави отворена. Товароподемност от 1500 до 6000 kg, скорост 0,13 m/s. Управление „натисни и задръж“, а при определени условия „натисни и пусни“. След монтажа, шахтата на подемника трябва да се обезопаси, т.е. да се затвори с плътни стени отвсякъде, а на входовете трябва да се монтират подходящи врати. В съответствие е с актуалната директива за безопасност на машините на Европейския съюз.

Легенда: 1) Под на подемника с полезни размери по ширина CW и по дълбочина CD. 2) Направляващи шини – релси. 3) Машинен шкаф за управлението. 4) Стоманобетонна стена за захващане на релсите. 5) Дъно на шахтата, „пропадало“ или рампа.

Модел Максимален товар Ширина CW Дълбочина CD Ход на повдигане Спирки Количка
TC 4C 1500 1500 kg
${ errors['78336_78337'] }
${ errors['78336_78338'] }
${ errors['78336_78339'] }
${ errors['78336_78340'] }
${ errors['78336_78341'] }
TC 4C 2000 2000 kg
${ errors['78342_78343'] }
${ errors['78342_78344'] }
${ errors['78342_78345'] }
${ errors['78342_78346'] }
${ errors['78342_78347'] }
TC 4C HD
${ errors['78348_78349'] }
${ errors['78348_78350'] }
${ errors['78348_78351'] }
${ errors['78348_78352'] }
${ errors['78348_78353'] }

Опции към продукта 

Модел D1 и D2 (Door 1 side hinged or Door 2 side hinges) е индустриална врата, изработена по технология без заварки, притежава 4 прозореца за наблюдение. Заключалката и пантите са външни, което позволява отваряне на 180 градуса. Отговаря на стандарти  EN 81-20 и EN 81-50. Заключалката е със CE маркировка за безопасност съгласно Lifts Directive 2014/33/EU  или в съответствие с директивата за безопасност на машините 2006/42/EC.  Модел D1H (Door 1 side hinged Half) е подходящ за монтаж на последния етаж. Модел DFF (Door Fire Fight ) е противопожарна врата клас EI 60 или EI 120 съгласно EN 1634-1, EN 1363-1, EN13501-2.

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
D1 еднокрила
${ errors['78427_78428'] }
${ errors['78427_78429'] }
${ errors['78427_78430'] }
${ errors['78427_78431'] }
D2 двукрила
${ errors['78442_78443'] }
${ errors['78442_78444'] }
${ errors['78442_78445'] }
${ errors['78442_78446'] }
D1H половин
${ errors['78432_78433'] }
${ errors['78432_78434'] }
${ errors['78432_78435'] }
1 Врата
${ errors['78432_78436'] }
DFF противопожарна
${ errors['78437_78438'] }
${ errors['78437_78439'] }
Стандартен RAL
${ errors['78437_78440'] }
${ errors['78437_78441'] }

Модел FR  е бърза индустриална ролетна врата. Притежава 2 реда прозрачни прозорчета за наблюдение. Отговаря на директивата за безопасност на машините 2006/42/EC. Модел C6  е Плъзгаща се врата с централно отваряне, отговаря на стандарта EN81-50/20.  Модел 4C FF e Противопожарна врата съгласно EN81-58 клас E120, EW60, IE30 и IE120.

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
Бърза ролетна FR
${ errors['78457_78458'] }
${ errors['78457_78459'] }
${ errors['78457_78460'] }
${ errors['78457_78461'] }
Плъзгаща се C6
${ errors['78462_78463'] }
${ errors['78462_78464'] }
${ errors['78462_78465'] }
${ errors['78462_78466'] }
Противопожарна 4C FF
${ errors['78467_78468'] }
${ errors['78467_78469'] }
${ errors['78467_78470'] }
${ errors['78467_78471'] }

Подемникът стандартно се доставя с една преграда от страната на водещите релси. Останалите 3 страни са свободни за товарене или за монтаж на парапет.

Опция Височина на парапета GH Количка
Парапет за подемника
${ errors['78409_78410'] }

Кабина за подемника представлява метална конструкция с плътни стени и таван. Изработва се от поцинкована ламарина, по специална технология без заварки. Изпълнява се като опция към стандартен подемник. Кабината е идеален избор при нестабилни и високи товари. Успешно предотвратява ефекта на гилотината. 

TC with cabine.pdf
Опция кабина Височина CH Покритие Обезопасяване на входа Осветление Количка
Кабина с едни вход
${ errors['78392_78393'] }
${ errors['78392_78394'] }
${ errors['78392_78395'] }
Вградено осветление
${ errors['78392_78396'] }
Кабина с два входа
${ errors['78397_78398'] }
${ errors['78397_78399'] }
${ errors['78397_78400'] }
Вградено осветление
${ errors['78397_78401'] }

Рампата се използва за монтаж на подемника направо на готовия под и не е необходимо да се изкопава "дъно "под него.  За товарене по рампата е препоръчително да се използва електрическа палетна количка или друга механизиция. Въпреки малкия наклон от ~3 градуса ръчното бутане на товар по-голям от 500 kg по рампа е предизвикателство.

Опция рампа Количка
Рампа

Стандартно, подемниците TC се произвеждат с една скорост на движение. Повдигането се осъществява от напомпването на масло чрез системата мотор-помпа-бутало, спускането се осъществява от гравитацията и е контролирано от електрически клапан. При една скорост на движение се постига точност на спиране +- 7 mm от нивото. При две скорости на подемника в зоната на спиране той се движи на втора, бавна скорост. Това позволява подобряване на точността на спиране +- 3 mm от нивото. Повишава се и скоростта в посока надолу. Стандартно TC 1500 се произвежда с две скорости. Опцията е препоръчителна за TC 1000 и TC 500.

Опция подобряване точността на спиране Количка
Втора скорост на движение

Самоносещата се колона замества необходимостта от стоманобетонна стена или друга конструкция за захващане на релсите. 

Опция към продукта Количка
Самоносеща се колона

Подвижната бариера е подходяща при използването на транспортни колички, когато товарът не излиза от количките. Максималната ширина на входа не трябва да превижава 1500 mm.

Легенда: 1) Парапет на подемника. 2) Повдигната бариера. 3) Стена за захващане на релсите или самоносеща се колона. 4) Спусната бариера. 5) Рампа за долно ниво .

Подвижна бариера Количка
Подвижна бариера на входа на подемника

Товарните подемници на ТРЕЗ стандартно се произвеждат с клас на защита IP 53. Хидравличната станция е с клас на защита IP 43. За по-висок клас е необходимо да се поръча допълнително оборудване позволяващо монтаж на открито, работа в агресивни или работа във взривоопасни среди ATEX. Оборудването включва хромиране на буталото, подходящи сензори за нивата, подходящи бутони за управление, допълнителна защита на хидравлика и управлението.

Опция повишаване на класа защита Клас на защита Количка
Повишаване на класа на защита
${ errors['78492_78493'] }