Товарен подемник TC 2C 

Хидравличен товарен подемник само за товари с два цилиндъра. TC 2C e способен да задоволи най-високите изисквания при транспортиране на стоки между етажите. Два срещуположни цилиндъра, сихронизирани хидравлично и механично, заедно със 4 те водещи релси, осигурават стабилност немислима при другите типове задвижвания. Предназначен е за монтаж в строителна шахта, която при определени условия може да се остави отворена. Товароподемност от 500 до 3000 kg, скорост 0,13 m/s. Управление „натисни и задръж“ а при определени условия „натисни и пусни“. След монтажа, шахтата на подемника трябва да се обезопаси, т.е. да се затвори с плътни стени отвсякъде, а на входовете трябва да се монтират подходящи врати. В съответствие е с актуалната директива за безопасност на машините на Европейския съюз.

Легенда: 1) Под на подемника с полезни размери по ширина CW и по дълбочина CD. 2) Направляващи шини – релси. 3) Машинен шкаф за управлението. 4) Стоманобетонна стена за захващане на релсите. 5) Дъно на шахтата, „пропадало“ или рампа.

Модел Максимален товар Ширина CW Дълбочина CD Ход на повдигане Спирки Количка
TC 2C 500 500 кг
${ errors['83576_83577'] }
${ errors['83576_83578'] }
${ errors['83576_83579'] }
${ errors['83576_83580'] }
${ errors['83576_83581'] }
TC 2C 1000 1000 кг
${ errors['83582_83583'] }
${ errors['83582_83584'] }
${ errors['83582_83585'] }
${ errors['83582_83586'] }
${ errors['83582_83587'] }
TC 2C 1500 1500 кг
${ errors['83588_83589'] }
${ errors['83588_83590'] }
${ errors['83588_83591'] }
${ errors['83588_83592'] }
${ errors['83588_83593'] }
TC 2C 2000 2000 кг
${ errors['83594_83595'] }
${ errors['83594_83596'] }
${ errors['83594_83597'] }
${ errors['83594_83598'] }
${ errors['83594_83599'] }
TC 2C 2500 2500 кг
${ errors['83606_83607'] }
${ errors['83606_83608'] }
${ errors['83606_83609'] }
${ errors['83606_83610'] }
${ errors['83606_83611'] }
TC 2C 3000 3000 кг
${ errors['83600_83601'] }
${ errors['83600_83602'] }
${ errors['83600_83603'] }
${ errors['83600_83604'] }
${ errors['83600_83605'] }

Опции към продукта 

Модел D1 и D2 (Door 1 side hinged or Door 2 side hinges) е индустриална врата, изработена по технология без заварки, притежава 4 прозореца за наблюдение. Заключалката и пантите са външни, което позволява отваряне на 180 градуса. Отговаря на стандарти  EN 81-20 и EN 81-50. Заключалката е със CE маркировка за безопасност съгласно Lifts Directive 2014/33/EU  или в съответствие с директивата за безопасност на машините 2006/42/EC.  Модел D1H (Door 1 side hinged Half) е подходящ за монтаж на последния етаж. Модел DFF (Door Fire Fight ) е противопожарна врата клас EI 60 или EI 120 съгласно EN 1634-1, EN 1363-1, EN13501-2.

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
D1 еднокрила
${ errors['83651_83652'] }
${ errors['83651_83653'] }
${ errors['83651_83654'] }
${ errors['83651_83655'] }
D2 двукрила
${ errors['83666_83667'] }
${ errors['83666_83668'] }
${ errors['83666_83669'] }
${ errors['83666_83670'] }
D1H половин
${ errors['83656_83657'] }
${ errors['83656_83658'] }
${ errors['83656_83659'] }
1 Врата
${ errors['83656_83660'] }
DFF противопожарна
${ errors['83661_83662'] }
${ errors['83661_83663'] }
Стандартен RAL
${ errors['83661_83664'] }
${ errors['83661_83665'] }

Модел FR  е бърза индустриална ролетна врата. Притежава 2 реда прозрачни прозорчета за наблюдение. Отговаря на директивата за безопасност на машините 2006/42/EC. Модел C6  е Плъзгаща се врата с централно отваряне, отговаря на стандарта EN81-50/20.  Модел 4C FF e Противопожарна врата съгласно EN81-58 клас E120, EW60, IE30 и IE120. 

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
Бърза ролетна FR
${ errors['83681_83682'] }
${ errors['83681_83683'] }
${ errors['83681_83684'] }
${ errors['83681_83685'] }
Плъзгаща се C6
${ errors['83686_83687'] }
${ errors['83686_83688'] }
${ errors['83686_83689'] }
${ errors['83686_83690'] }
Противопожарна 4C FF
${ errors['83691_83692'] }
${ errors['83691_83693'] }
${ errors['83691_83694'] }
${ errors['83691_83695'] }

Легенда: 1) Предпазен стоманен буфер H700 на всички стени на кабината. 2) Фотозавеса на входа на кабината. 3) Водещи релси. 4) Стоманобетонна стена за анкериране на релсите.

Кабина за подемника представлява метална конструкция с плътни стени и таван. Изработва се от поцинкована ламарина по специална технология без заварки. Кабината е идеален избор при нестабилни и високи товари. Успешно предотвратява ефекта на гилотината. Недостатък е необходимостта от минимално безопасно разстояние 830 mm  над кабината в най-горно положение.

Опция кабина Височина CH Покритие Обезопасяване на входа Осветление Количка
Кабина с едни вход
${ errors['83625_83626'] }
${ errors['83625_83627'] }
${ errors['83625_83628'] }
Вградено осветление
${ errors['83625_83629'] }
Кабина с два входа
${ errors['83630_83631'] }
${ errors['83630_83632'] }
${ errors['83630_83633'] }
Вградено осветление
${ errors['83630_83634'] }

Самоносещите се колони заместват необходимостта от стоманобетонни стени за захващане на релсите. С рампа, асансьорът може да се монтира направо на готовия под, без да е необходимо да се копае дъно или така нареченото "пропадало". 

Легенда: 1) Машинен шкаф за хидравликата и управлението. 2) Рампа. 3) Самоносеща се колона. 4) Парапет.

Опции за TC 2C Описание Количка
Парапет
${ errors['83710_83711'] }
Самоносеща се колона Замества стоманобетонните стени
${ errors['83712_83713'] }
Рампа За монтаж направо на готовия под
${ errors['83714_83715'] }

Стандартно, подемниците TC се произвеждат с една скорост на движение. Повдигането се осъществява от напомпването на масло чрез системата мотор-помпа-бутало, спускането се осъществява от гравитацията и е контролирано от електрически клапан. При една скорост на движение се постига точност на спиране +- 7 mm от нивото. При две скорости на подемника в зоната на спиране той се движи на втора, бавна скорост. Това позволява подобряване на точността на спиране +- 3 mm от нивото. Повишава се и скоростта в посока надолу. Стандартно TC 1500 се произвежда с две скорости. Опцията е препоръчителна за TC 1000 и TC 500.

Опция подобряване точността на спиране Количка
Втора скорост на движение

Товарните подемници на ТРЕЗ стандартно се произвеждат с клас на защита IP 53. Хидравличната станция е с клас на защита IP 43. За по-висок клас е необходимо да се поръча допълнително оборудване позволяващо монтаж на открито, работа в агресивни или работа във взривоопасни среди ATEX. Оборудването включва хромиране на буталото, подходящи сензори за нивата, подходящи бутони за управление, допълнителна защита на хидравлика и управлението.

Опция повишаване на класа защита Клас на защита Количка
Повишаване на класа на защита
${ errors['83700_83701'] }