Трез - На Твоя Етаж.

1. Какво означава „ дъно “ на шахтата?

Част от асансьорната шахта, простираща се от нивото на прага на най-ниската площадка до пода на асансьорната шахта.

2. Каква е разликата между подемник и асансьор?

Разликата е в наличието на кабина- когато има, съоръжението е асансьор, когато няма такава- това е подемник.

3. Какво означава „ етажна врата “?

Врата в отвора на асансьорна шахта. Предоставя безопасен достъп до асансьорната кабина.

4. Какво означава „ ход “ на асансьора/ подемника ?

Това е разстоянието, което изминава асансьорът/ подемникът- от найдолно ниво ( първа спирка ), до пода на последно ниво ( последна спирка ).

5. Какво означава „ товарен подемник/ асансьор “?

Това е подемник/асансьор, предназначен за превоз само на товари, мотокари и т.н. На него не е безопасно да се превозват хора.

6. Какво означава „ асансьорна кабина “?

Част от асансьора, която превозва пътниците и/или други товари.

7. Какво означава „ праг на кабината “ ?

Долният хоризонтален елемент на вход на асансьорна кабина.

8. Какво означава „ товароподемност “ ?

Максималната маса на полезния товар и/ или на пътниците, за която е пресметната асансьорната уредба, представлява нейната номинална товароподемност. В нея не се включва собствената маса на кабината и на всички, прикрепени към нея устройства.

9. За какво служи аварийното осветление?

Захранвана от батерии лампа в асансьорната кабина, която служи като аварийно осветление при прекъсване на захранването.

10. За какво служат буферите?

Тяхното предназначение е да осигурят безопасно спиране на кабината при пропадането им в резултат на някаква неизправност.