Car lift TC 2500

Хидравличен подемник за автомобили TC 2500 е икономичният начин за преместване на автомобили между нивата. Предназначен е за монтаж в строителна шахта. Товароподемност от 2500 до 4000 kg, скорост 0,13 m/s. След монтажа, шахтата на подемника трябва да се обезопаси, а ако е плътно затворена, да се предвиди подходяща вентилация. На входовете на подемника трябва да се монтират подходящи врати. В съответствие е с актуалната директива за безопасност на машините на Европейския съюз.

Легенда: 1) Под на подемника с полезни размери по ширина CW и по дълбочина CD. 2) Предпазни фотозавеси на входовете. 3) Предпазна стена на подемника. 4) Стоманобетонна стена за захващане на релсите. 5) Направляващи шини – релси. 6Машинен шкаф за управлението. 7) Дъно на шахтата, „пропадало“ или рампа.

Модел Максимален товар Ширина CW Дълбочина CD Ход на повдигане Спирки Количка
Car lift TC 2500
${ errors['76898_76899'] }
${ errors['76898_76900'] }
${ errors['76898_76901'] }
${ errors['76898_76902'] }
${ errors['76898_76903'] }

Опции към продукта 

Модел  D2 ( Door 2 side hinges) е индустриална врата, изработена по технология без заварки, притежава 8 прозореца за наблюдение. Заключалката и пантите са външни, което позволява отваряне на 180 градуса. Отговаря на стандарти  EN 81-20 и EN 81-50. Заключалката е със CE маркировка за безопасност съгласно Lifts Directive 2014/33/EU  или в съответствие с директивата за безопасност на машините 2006/42/EC.  Модел DFF (Door Fire Fight ) е противопожарна врата клас EI 60 или EI 120 съгласно EN 1634-1, EN 1363-1, EN13501-2.

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
D2 двукрила
${ errors['76944_76945'] }
${ errors['76944_76946'] }
${ errors['76944_76947'] }
${ errors['76944_76948'] }
DFF противопожарна
${ errors['76939_76940'] }
${ errors['76939_76941'] }
Стандартен RAL
${ errors['76939_76942'] }
${ errors['76939_76943'] }

Модел FR  е бърза индустриална ролетна врата. Притежава 2 реда прозрачни прозорчета за наблюдение. Отговаря на директивата за безопасност на машините 2006/42/EC. Модел C6  е Плъзгаща се врата с централно отваряне, отговаря на стандарта EN81-50/20.  

Модел врата Светъл отвор по ширина DO Светъл отвор по височина DH Материал / покритие Брой врати Количка
Бърза ролетна FR
${ errors['76959_76960'] }
${ errors['76959_76961'] }
${ errors['76959_76962'] }
${ errors['76959_76963'] }
Плъзгаща се C6
${ errors['76964_76965'] }
${ errors['76964_76966'] }
${ errors['76964_76967'] }
${ errors['76964_76968'] }

Кабина за подемника представлява метална конструкция с плътни стени и таван. Изработва се от поцинкована ламарина, по специална технология без заварки. Изпълнява се като опция към стандартен подемник. Заздравява конструкцията и повишава безопасността. Успешно предотвратява ефекта на гилотината. Ако се оборудва с кабинна врата се постига най-високо ниво на безопасност. Недостатък е необходимостта от минимално безопасно разстояние 830 mm  над кабината в най-горно положение. 

Опция кабина Височина CH Покритие Обезопасяване на входа Осветление Количка
Кабина с едни вход
${ errors['76918_76919'] }
${ errors['76918_76920'] }
${ errors['76918_76921'] }
стандартно
${ errors['76918_76922'] }
Кабина с два входа
${ errors['76923_76924'] }
${ errors['76923_76925'] }
${ errors['76923_76926'] }
стандартно
${ errors['76923_76927'] }

Рампата се използва за монтаж на подемника направо на готовия под и не е необходимо да се изкопава "дъно " под него.  

Опция рампа Количка
Рампа

Товарните подемници на ТРЕЗ стандартно се произвеждат с клас на защита IP 53. Хидравличната станция е с клас на защита IP 43. За по-висок клас е необходимо да се поръча допълнително оборудване, позволяващо монтаж на открито, работа в агресивни или работа във взривоопасни среди ATEX. Оборудването включва хромиране на буталото, подходящи сензори за нивата, подходящи бутони за управление, допълнителна защита на хидравлика и управлението.

Опция повишаване на класа защита Клас на защита Количка
Повишаване на класа на защита
${ errors['76977_76978'] }