MRL електрически асансьор

Връзка към каталогаКаталог за сваляне    Приложение в практиката

Електрически асансьор със синхронен двигател с постоянни магнити без редуктор.  Идеален асансьор за сгрaди с голям трафик до 240 старта в час. Работа в група до 8 асансьора. Скорост до 2 m/s. Съотвества на стандарти БДС EN81.1-A3, БДС EN 81.70, БДС EN 81.28.